در صورت تمایل به اخذ نمایندگی فروش محصولات کنوود فرم ذیل را تکمیل فرمایید. ( قسمتهایی که با ستاره قرمز نشان داده شده اند الزاما باید تکمیل گردد)
فرم درخواست نمایندگی فروش
مشخصات فردی
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
help
سوابق کاری
help
help
help
help
help
help
help
help
help
حسابهای بانکی

اطلاعات مربوط به حساب بانکی خود را وارد نمایید . برای افزودن حسابهای بانکی بیشتر، می توانید از دکمه های + و -  استفاده کنید
help
help
help
help
help
help
نمایندگی برند

اطلاعات مربوط به نمایندگی برند خود را وارد نمایید .در صورتی که نمایندگی چندین برند را دارید جهت ورود اطلاعات آنها می توانید از دکمه های + و -  استفاده کنید

help
help
help
help
املاک

اطلاعات مربوط به ملک مورد نظرخود را وارد نمایید . برای افزودن املاک  بیشتر، می توانید از دکمه های + و -  استفاده کنید

help
help
help
help
ممانعت از سابمیت ماشینی
help
 
 
help