سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1399/12/13
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1614732321
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 KWMWU 7/1000 LES 0 0
جمع کل (ریال):   0