سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1398/8/23
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1573688079
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 KFLA 600 ، KFRA 485 0 0
جمع کل (ریال):   0