سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1399/12/18
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1615155674
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 KLFH 660 NFW , KFZH 535 NFW 0 0
جمع کل (ریال):   0