KFLA 600 ، KFRA 485
 
آبریز : دارد
جابه جایی لولای درب : دارد
سیستم هشدار دهنده : ندارد
نمایشگر دیجیتال لمسی : ندارد
نمایشگر دیجیتال : ندارد
قفل کودک : ندارد
مصرف انرژی : +A
رنگ : سفید ، استیل
جابه جایی لولای درب : دارد
سیستم انجماد سریع : دارد
سیستم هشدار دهنده : دارد
ظرفیت انجماد مواد غذایی :
نمایشگر دیجیتال لمسی : ندارد
نمایشگر دیجیتال : ندارد
قفل کودک : ندارد
یخساز مکانیکی : ندارد
مصرف انرژی : +A
رنگ : سفید ، استیل